Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Izlaz postoji! – brošura za migrantkinje suočene sa nasiljem

Brošura “Izlaz postoji” je namijenjena migrantkinjama koje su suočene sa problemom nasilja u porodici ili su žrtve trgovine ljudima. Publikacija je nastala u okviru projekta Jačanje sistema podrške u cilju smanjenja rizika od nasilja u porodici i trgovine ljudima koji je sprovodi NVO Centar za ženska prava, a finansijski podržava predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori. 

Publikacija je dostupna na engleskom, ruskom i ukrajinskom jeziku.


Show CommentsClose Comments

Leave a comment