Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodna analiza izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori 2023.

Centar za ženska prava je pripremio Analizu Izveštaja Evropske komisije o Crnoj Gori za oblast rodne ravnopravnosti. Analiza je rezultat saradnje Centra za ženska prava i Ministarstva evropskih poslova Crne Gore, a uz podršku projekta ME4EU koji finansira Evropska unija.

Iako godinama unazad pratimo uključivanje rodne perspektive u proces evropske integracije, ova analiza je prva ovakve vrste.

Njena svrha je da obezbijedi donosiocima i donositeljkama odluka u Crnoj Gori podršku u ispunjavanju obaveza u oblasti rodne ravnopravnosti.

Na kraju svakog poglavlja nalaze se preporuke koje će, ako se realizuju, dovesti do napretka u oblasti rodne ravnopravnosti, a time i do bolje ocjene napretka Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment