Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MONITORING IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI NACIONALNE STRATEGIJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI SA AKCIONIM PLANOM ZA 2023. GODINU

Cilj ovog monitoring istraživanja je ocjena stepena realizacije aktivnosti iz Akcionog plana Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. za 2023. godinu. Njime želimo da utvrdimo da li su nosioci odgovornosti za njegovu primjenu poštovali preuzete obaveze i da donesemo zaključke o stvarnim promjenama kada je u pitanju položaj ciljnih grupa, prvenstveno djevojaka i žena u Crnoj Gori. Predmet monitoringa su aktivnosti iz Akcionog plana za 2023. godinu i ostvareni rezultati. Pored presjeka stanja o stepenu implementacije, dat je i pregled svih nerealizovanih aktivnosti selektovanih po institucijama-nosiocima aktivnosti.

Prikupljeni podaci i nalazi monotoringa nam omogućavaju da ukažemo na institucionalne prostore i odgovornosti na kojima u narednom periodu treba dodatno raditi da bismo osigurali sistem koji suštinski sprovodi politike rodne ravnopravnosti, na svim nivoima. Ova godišnja procjena implementacije Akcionog plana za 2023. godinu predstavlja doprinos Centra za ženska prava naporima Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, koje godinama radi u kapacitetima1 , koji nisu dovoljni za horizontalno praćenje realizacije ovih politika u skladu sa propisanim obavezama. Ovaj izvještaj nam služi da što realnije prikažemo stanje u ovoj oblasti, pozovemo državu na odgovornost, iniciramo javnu debatu i zagovaramo suštinske, a ne deklarativne promjene.

_____________________________

Ova publikacija pripremljena je zahvaljujući finansijskoj podršci Ambasade Australije za Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru. NVO “Centar za ženska prava” preuzima isključivu odgovornost za sadržaj publikacije, koja ne odražava nužno stavove Ambasade Australije za Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru.