Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konstituisana je Radna grupa za Pregovaračko poglavlje 23: Pravosuđe i temeljna prava, u čijem radu će učestvovati i CŽP

Svojim članstvom, Centar za ženska prava je otvorio još jedan zagovarački kanal za unaprijedjenje pravosuđa i temeljnih prava, a kroz proces evropske integracije.

Ispred CŽP u radu Radne grupe za Pregovaračko poglavlje 23 učestvovaće izvršna direktorica, Maja Raičević.