Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nastavljamo dalje zagovaranje u procesu EU integracije kroz novoformiranu platformu

NVO Centar za ženska prava, NVO Asocijacija Spektra, NVO Udruženje mladih sa hendikepom, NVO Akcija za ljudska prava, NVO Safe life Tuzi, NVO Poligon za žensku izuzetnost “Sofija” su na sastanku održanom 27. februara 2024. godine dogovorile zajedničko nastupanje u svim aktuelnim zagovaračkim procesima od interesa za organizacije koje aktivno prate proces evropske integracije, a koji će biti aktuelni tokom 2024. godine. Zajedničko djelovanje sprovodiće se kroz tzv. Platformu za zagovaranje u procesu evropske integracije.

Platforma je rezultat dugogodišnje saradnje ovih nevladinih organizacija koja se realizovala kroz različite zagovaračke procese u okviru evropske integracije Crne Gore, a koje su se realizovale kroz regionalni projekat “Unaprijedjenje rodne ravnopravnosti u procesu pristupanja EU” podržan od strane EU i Švedske.

Definisanjem zajedničkih zagovaračkih pozicija naše organizacije žele da rade na vidljivosti korpusa ljudskih prava za koja se godinama zalažemo. Naš je cilj strateško i sinhronizovano zastupanje ciljeva organizacija učesnica u tekućim i najavljenim reformskim procesima na putu evropske integracije.