Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trgovina ljudima – TV E/24sata

“Prinudni brakovi su posebna vrsta traume, jer su te djevojčice najčešće izložene i seksualnoj eksploataciji i ono što bi trebala da bude uloga države, a što je i preporuka Grevio Komiteta da Crna Gora osnuje jedno sklonište koje će biti specijalizovano za žrtve prinudnih brakova”.

Izjavu koordinatorke Servisa podrške CŽP, Ane Jaredić poslušajte 👇