Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA (CŽP),  AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA (HRA), GRAĐANSKA ALIJANSA (GA) I ROMSKA ORGANIZACIJA MLADIH “KORAČAJTE SA NAMA – PHIREN AMENCA” NA PRIPREMNOM SASTANKU ZA UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED STANJA LJUDSKIH PRAVA ZA CRNU GORU U ŽENEVI

U okviru zvanične posjete UN-u i tokom učešća na pripremnoj sjednici za univerzalni periodični pregled ljudskih prava u Crnoj Gori, izvršne direktorice @centarzazenskaprava_wrc @majamarkus i @akcijazaljudskaprava @tea.gorjanc.prelevic , održale su niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima i predstavnicama stalnih misija država članica pri UN.

Pripremnoj sjednici prisustvovala je i ambasadorka Crne Gore pri UN Slavica Milačić koja je govorila o važnosti tripartitnog dijaloga i saradnje države, civilnog sektora i medjunarodnih organizacija na putu ispunjavanja univerzalnih standarda u oblasti zaštite i unaprijedjenja ljudskih prava u zemlji.