Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP sprovodi online kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu ili pri zapošljavanju

PRIJAVI DISKRIMINACIJU!

Centar za ženska prava sprovodi online kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu ili pri zapošljavanju, u okviru projekta “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”.

Ova online kampanja ima za cilj da informiše građanke i građane o različitim formama sekusalnog uznemiravanja na radnom mjestu ili pri zapošljavanju, o zakonskim okvirima kao i primjerima sekusalnog uzmeniravaja na radu ili pri zapošljavanju izvedenih iz istraživanja „Rodno-zasnovana diskriminacija u oblasti rada i zapošljavnja“ iz 2019. godine.

Gdje prijaviti diskriminaciju na osnovu pola:

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – Ombudsman: +382 20 225 395

Inspekciji rada:+382 20 673 124

Nadležni osnovni sud: +382 20 481 200

Agencija za mirno riješavanje radnih sporova: +382 20 230 033

Organizacije civilnog društva i sindikati koji pružaju besplatnu pravnu pomoć:

Centru za ženska prava: +382 20 644 193

Uniji slobodnih sindikata Crne Gore: +382 20 232 315

Sindikatu medija Crne Gore: +382 20 878 021

Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore: +382 67 801 761

Ova kampanja nastala je uz finansijsku podršku Evropske unije, sufinansirana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida). Njen sadržaj je isključiva odgovornost Mreže žena Kosova Kosova Women’s Network i njihovih partnera u Koaliciji protiv diskriminacije i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Sida.