Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reakcija koalicije Ravnopravno na napad premijera Abazovića na Udruženje Roditelji

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba Ravnopravno, u okviru koje sarađuje 37 nevladinih organizacija i institucija, najoštrije osuđuje napad predsjednika Vlade Crne Gore, Dritana Abazovića, na Udruženje Roditelji i izražava punu podršku ovoj organizaciji koja godinama posvećeno radi na unaprjeđenju položaja roditelja i djece u Crnoj Gori, o čemu svjedoče konkretni rezultati njihovog rada.

Nedopustivo je da se premijer služi neistinitim optužbama kako bi urušio ugled nevladinih organizacija koje argumentovano kritikuju odluke Vlade koje nijesu u interesu djece i njihovog obrazovanja.

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba Ravnopravno podsjeća da su organizacije i aktivisti/kinje civilnog društva u Crnoj Gori na udaru pojedinih političara iz vlasti i iz opozicije, te političkih pokreta u nastajanju, u svakoj prilici kada izraze neslaganje sa njihovim javnim djelovanjem ili izostankom djelovanja. Metode su uvijek iste – neutemeljene optužbe da ”nepodobne” organizacije pripadaju suprotstavljenoj političkoj strukturi, stranim interesnim grupama, plaćenicima itd. Zabrinjava i kontinuitet ove prakse koju nastavlja i aktuelni premijer, a posebno imajući u vidu da dolaze sa takve pozicije moći.

Podsjećamo premijera da nevladin sektor treba da bude snažan kontrolni mehanizam vlasti – ko god je vršio, a što su i očekivanja građana i građanki na što ukazuju i relevantna istraživanja javnog mnjenja. Demokratski kapacitet ili izostanak tog kapaciteta donosilaca odluka se mjeri, između ostalog, i odnosom prema kritički orijentisanom NVO sektoru.

Mi ćemo nastaviti da vršimo svoju kontrolnu ulogu i da ukazujemo na štetne odluke kojima se narušavaju interesi građana i građanki Crne Gore, a naročito interesi ranjivih grupa, među kojima su svakako i djeca.

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba Ravnopravno poziva premijera da se uzdrži od izjava koje ne pristoje funkciji koju obavlja, da prekine sa etiketiranjem na NVO koje rade svoj posao i da demonstrira odgovornost kroz stvaranje povoljnog okruženja za rad nevladinih organizacija. Nema funkcionalne demokratije u društvu u kojem nevladine organizacije ne mogu izraziti svoj kritički stav bez bojazni od napada.

Asocijacija Spektra

Akcija za ljudska prava – Human Rights Action

Centar za građansko obrazovanje – CGO

Centar za ženska prava / Women’s Rights Center

LINK – Crnogorska mreža za smanjenje štete

Unija srednjoškolaca Crne Gore

Crnogorski ženski lobi

Udruženje Stana

ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

Centar za monitoring i istraživanje – CeMI

Nvo Juventas

Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP

Nvo Prima

Queer Montenegro

Centar Za Razvoj NVO

Institut alternativa

Vlada Crne Gore