Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP podržava inicijativu 16 nevladinih organizacija povodom predloga amandmana na Zakon o PIO

Poslanici PES-a (Pokret Evropa sad) Vasilije Čarapić i Darko Dragović predložili su amandman na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na osnovu koga bi se propisao izuzetak od uslova za penzionisanje u korist sudija Ustavnog suda. Na ovaj način bi došlo do produženja mandata aktuelnom predsjedniku Ustavnog suda Miloradu Gogiću i sudiji Budimiru Šćepanoviću, kojima mandati po važećem zakonu prestaju u maju, odnosno sutkinjama Dragani Đuranović i Desanki Lopičić, kojima bi funkcije takođe trebalo da prestanu do kraja ove godine.

Milorad Gogić i Desanka Lopičić su sudije Ustavnog suda od 2005. godine, Budimir Šćepanović od 2013. godine, a Dragana Đuranović od februara 2023. godine.

Oštro se protivimo predloženoj izmjeni zakona, smatrajući je neprimjerenim uticajem izvršne vlasti na Ustavni sud. Smatramo da bi usvajanje predložene zakonske izmjene i produžavanje mandata aktuelnim sudijama nepotrebno dovelo u pitanje integritet Ustavnog suda, koji mora da štiti vladavinu prava, a ne interese izvršne vlasti.

Akcija za ljudska prava (HRA)

Spektra

Centar za demokratsku tranziciju – CDT

Centar za građansko obrazovanje – CGO

Centar za građanske slobode

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore

Centar za monitoring i istraživanje – CeMI

Centar Za Razvoj NVO

Centar za ženska prava / Women’s Rights Center

ERA – Savez za jednaka prava LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

Institut Alternativa

Institut za medije Crne Gore

Nvo Juventas

NVO MANS

Sigurna ženska kuća

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore – AYDM

________________________

Izvor: Akcija za ljudska prava – HRA