Skip to content Skip to footer

Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata II

U organizaciji “Centra za ženska prava”, u trajanju od 12. do 16. oktobra 2020. godine, održan je “Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata, koji je obuhvat teorijska predavanja o vezi između feminizma i umjetnosti na primjerima iz istorije umjetnosti kao i savremenih umjetničkih praksi i praktične kreativne radionice za izradu kolaža. Radionice su vodile slikarka Tanja Markuš i dizajnerka Milica Šaranović. 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment