Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata II

U organizaciji “Centra za ženska prava”, u trajanju od 12. do 16. oktobra 2020. godine, održan je “Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata, koji je obuhvatao teorijska predavanja i praktične kreativne radionice za izradu kolaža.

Predavanje Tanje Markuš, likovne umjetnice bavilo se uzrocima nezastupljenosti ženskih autorki u istoriji umjetnosti kao posledice marginalizovanja i nedostupnosti obrazovanja kao i o feminističkim narativima u okviru autorskih poetika koje su postavile temelje feminističkog diskursa u ovoj oblasti.

Grafićka dizajnerka Milica Šaranović održala je o seksualnoj objektifikaciji žena, prikazu žene u umjetnosti i primjerima angažovanog dizajna.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment