Skip to content Skip to footer

Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata II

U organizaciji “Centra za ženska prava”, u trajanju od 12. do 16. oktobra 2020. godine, održan je “Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata, koji je obuhvatao teorijska predavanja o prikazu žene u umjetnosti, uzrocima nezastupljenosti ženskih autorki u istoriji umjetnosti, kao i o feminističkim narativima u okviru autorskih poetika koje su postavile temelje feminističkog diskursa u ovoj oblasti i praktične kreativne radionice za izradu kolaža. Radionice su vodile slikarka Tanja Markuš i dizajnerka Milica Šaranović.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

Our biggest stories delivered
to your inbox