Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodno-zasnovana diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja

Centar za ženska prava je danas u 12h, u EU Info centru, predstavio izvještaj “Rodno-zasnovana diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja u Crnoj Gori”.

Izvjestaj je rezultat jednogodisnjeg istrazivanja koje smo sproveli u toku 2018. godine a koji je nastao u okviru regionalnog projekta Unapređenje radnih prava žena, koji finansira Evropska unija i kofinansira Sida – Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju. Izvještaj je dio regionalne inicijative sa ciljem rješavanja problema diskriminacije u šest zemalja Zapadnog Balkana.

Na predstavljanju su govorile/i: Plamena Halacheva, šefica Sektora za politiku, evropske integracije i trgovinu, Delegacija EU; Maja Raičević , izvršna direktorka Centra za ženska prava; Siniša Bjeković, Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Rezultate istraživanja rodno-zasnovane diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja u Crnoj Gori predstavila je glavna istraživačica na projektu, Olivera Komar. O regionalnim rezultatima i izvještaju koji će obuhvatiti svih 6 zemalja regiona govorila je Nicole Farnsworth, programska direktorka Mreže žena Kosova.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5