Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Analiza kaznene politike u krivičnim i prekršajnim predmetima u oblasti porodičnog nasilja

Analiza kaznene politike u krivičnim i prekršajnim predmetima u oblasti porodičnog nasilja u Crnoj Gori za 2017. godinu

Publikacija je rezultat saradnje Savjeta Evrope, Centra za ženska prava i međunarodne konsultantkinje Bistre Netkove. Nastala je u okviru projekta Savjeta Evrope i Evropske unije „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, kao dio programskog okvira Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontalni instrument za zapadni Balkan i Tursku“ (Horizontalni instrument)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5