Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima

Izvještaj “Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima u Crnoj Gori 2018 – 2019” nastao kao dio aktivnosti regionalnog projekta Balkans ACT (Action Against Trafficking) Now! BAN III) koji finansira Evropska komisija, a sprovodi NVO Astra (Srbija), u saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti – Emmaus (Bosna i Hercegovina), Centrom za ženska prava (Crna Gora), Centrom za pravne inicijative (Albanija), Udruženjem za akciju protiv nasilja i trgovine ljudima – Open Gate La Strada (Makedonija) i Holandskim helsinškim komitetom (Holandija).

Izvještaj koji analizira pravni okvir i sprovođenje politika protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori je za “Centar za ženska prava” izradila stručna konsultantkinja, dr Olivera Komar, u saradnji sa članovima radne grupe koja je za potrebe projekta formirana od predstavnika relevnatnih državnih institucija, kao i predstavnica/ka “Centra za ženska prava”.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5