Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Otvoren poziv za prijave na sedmi ” Kratki kurs ukidanja patrijarhata “

Kurs je namijenjen mladim umjetnicima/cama, studentima i studentkinjama fakulteta umjetnosti, kao i svim kreativnim mladim ljudima koji žele da se pridruže borbi za rodnu ravnopravnost i kreiraju umjetničke radove na temu snage feminističkog otpora i solidarnosti. Mentorke na radionicama su likovne umjetnice Tanja Markuš i Svetlana Dragojević. Nakon kursa organizujemo izložbu radova nastalim na radionicama.

Za prijavu je potrebno poslati kratko pismo interesovanja i kontakt podatke na skrsimopatrijarhat@gmail.com do 10. marta 2024. Takođe se mogu poslati primjeri prethodnih radova.

Radionice će se održati od 12. do 19 marta.