Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kampanja : ” Kome je stalo do ulaska u Evropsku uniju? “

Svima bi nam trebalo biti stalo do mogućnosti koje EU donosi za unapređenja rodne ravnopravnosti.

Načelo rodne ravnopravnosti je pravno obavezujuće u državama članicama EU dok je obezbjeđivanje rodne ravnopravnosti sastavni dio svih aspekata života, garantujući jednaka prava i mogućnosti za različite žene i muškarce.

Partneri: Reactor – Research in Action I Kosova Women’s Network I The Kvinna till Kvinna Foundation I AWEN – Albanian Women Empowerment Netwrok I Prava za sve I EU Neighbourhood & Enlargement I WeBalkans I Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost ” Centra za ženska prava ” i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment