Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SILOVANJA – TV Vijesti / Vijesti u pola 7

Uprava policije je od početka 2022. godine do 10. oktobra registrovala 14 krivičnih djela silovanje. Od ukupnog broja ovih krivičnih djela 6 je izvršeno na štetu maloljetnih osoba.

U izjavi za Vijesti , koordinatorka servisa za podršku CŽP, Ana Jaredić kazala je da prema CŽP analizi samo dio ovih krivičnih djela završi pravosnažnom presudom i da zabrinjava što se izriču minimalne kazne.

Izjavu poslušajte na linku 👇