Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Održana ” Škola javnog zagovaranja ” za učesnike/ce sa sjevera Crne Gore

U organizaciji Centra za ženska prava održana je Škola javnog zagovaranja u periodu od 19. do 22. februara. Učestvovalo je 13 učesnica/ka sa sjevera.

Na prvom predavanju bila je tema „ Istorijat ženskog pokreta u Crnoj Gori“ o kojoj je govorila izvršna direktorica Maja Raičević.

Drugi dan predavanja započeo je gledanjem filma „Dajem ti svoje oči“, a po završetku filma pokrenuta je diskusija vezana za film. Sljedeća tema o kojoj je nešto više govorila naša psihološkinja Ana Jaredić bila je „Rodno zasnovano nasilje nad ženama“. Učesnice/i su imali priliku i da čuju nešto više o temi „ Rodna raznolikost – mjesta solidarnosti i opresije“ od izvršnog direktora Asocijacije Spektra Jovana Ulićevića.

Treći dan predavanja je započet temom „Javno zagovaranje rodnih politika“ o kojoj su pričale izvršna direktorica Maja Raičević i psihološkinja Ana Jaredić, nakon toga učesnice/i su iznosile/i svoje mišljenje o glavnim problemima u našoj državi kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje, a onda timskim radom dolazili do prednosti i nedostataka u rješavanju tih problema, i prezentovali svoje zagovaračke planove.

__________________

“Škola javnog zagovaranja” održana je uz finansijsku podršku British Embassy Podgrica.