Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zašto su žene sistematski izostavljane iz istorije umjetnosti?

Zašto su žene sistematski izostavljane iz istorije umjetnosti? Kako su dekonstruisale stereotipe vezane za autorstvo “nježnog” pola? “Da li žene moraju biti gole da bi ušle u Met muzej” ? Neka su od pitanja pokrenutih u okviru predavanja Tanje Markuš o feminističkim principima u umjetničkim poetikama kojim je započeo Kratki kurs ukidanja patrijarhata.