Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP podržava reakciju CDT-a koji je obznanio nedopustive propuste u radu opštinskih izbornih komisija

Centar za ženska prava podržava reakciju @cdt_montenegro koji je obznanio nedopustive propuste u radu opštinskih izbornih komisija, koje su nezakonito proglasile čak 23 izborne liste za predstojeće lokalne izbore.

Navedene liste su protivne odredbi Zakona o izboru odbornika (ZOIP) da na izbornoj listi mora biti najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola i da među svaka četiri kandidata na listi mora biti najmanje jedan kandidat manje zastupljenog pola (član 39a).

Nedopustivo je da se ovakve nezakonitosti dešavaju punih 11 godina od usvajanja izbornih kvota kojima se nastoji poboljšati još uvijek nedovoljno političko učešće žena. Pomenute odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika su na snazi više od decenije, pa ovakvi kontinuirani propusti, koji s dešavaju tokom lokalnih izbora, ukazuju na to da se ne radi o tehničkom propustu, već o jasnoj namjeri da se onemogući veće političko učešće žena, bez kojeg ne možemo govoriti o demokratskom društvu!

Podsjećamo da je pitanje nedovoljnog političkog učešća žena, posebno predstavnica manjina i marginalizovanih grupa, predmet kontinuirane kritike važnih međunarodnih aktera, poput EK i UN Komiteta za zabranu diskriminacije žena, te da ovakvi propusti direktno podrivaju evropski put i status Crne Gore pred međunarodim tijelima koje prate stanje u zemlji.

Stoga zahtijevamo da DIK prestane sa ulogom pasivnog posmatrača, da pažljvije prati poštovanje pomenutih odredbi ZOIP, umjesto da prepušta svoj posao nevladinom sektoru koji se, kao i mnogo puta do sada, jedini ozbiljno bavio praćenjem izbornog procesa.

Zahtijevamo i da državno tužilaštvo pokrene postupak za utvrđivanje odgovoronsti članova opštinskih izbornih komisija u Kolašinu, Plavu, Rožajama, Baru , Bijelom Polju, Plužinama, Danilovgradu, Žabljaku i Pljevljima, koje su odobrile nezakonite izborne liste.

I konačno, tražimo od građana i građanki da ne daju svoj glas onim političkim partijama koje su onemogućavanjem političkog učešća žena pokazale manjak demokratskog potencijala!