Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Da li ste doživjeli diskriminaciju na radnom mjestu?

U sklopu projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog drustva za borbu protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Centar za ženska prava u saradnji sa Mrežom žena Kosova pokrenuta je ANKETA koja ima za cilj da utvrdi načine za uspješniju borbu protiv diskriminacije na radu i u vezi sa radom.

Prijavljivajući diskriminaciju, tjerate sistem da radi svoj posao, da se mijenja i unapređuje zaštitu, a da one koji diskriminišu, poziva na odgovornost.

Izvršna direktorica Centra za ženska prava, Maja raičević

Vaša mišljenja i iskustva pomoći će nam da osmislimo akcije koje mogu doprinijeti sprječavanju diskriminacije, kao i efikasnijem ostvarivanju pravde u slučaju diskriminacije. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Svi Vaši odgovori biće povjerljivi. Niko neće znati Vaš identitet.

Anonimnu anketu možete popuniti OVDJE.

Podijelite Vaša iskustva sa nama!

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5