Skip to content Skip to footer

Poziv za dodjelu grantova

Da li vaša organizacija radi na borbi protiv rodno zasnovane diskriminacije? Da li radite na poboljšanju prava žena u oblasti rada?

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo o novim mogućnostima saradnje, kao dio regionalne koalicije koja se bori protiv rodno zasnovane diskriminacije na Zapadnom Balkanu. Povodom toga, zadovoljstvo nam je da objavimo poziv za podnošenje prijedloga u kojem ćemo obezbijediti sredstva da druge organizacije sarađuju s nama u ovim naporima.

Ova inicijativa je finansirana od strane Evropske Unije i sufinansirana od strane Švedske Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj kao dio regionalne inicijative. Partneri angažovani u sprovođenju ove inicijative su:

Mreža Žena Kosova, Reactor Research in Action iz Sjeverne Makedonije, Gender Alliance for Development Center (GADC) iz Albanije, Helsinški Parlament Građana u Banjoj Luci iz Bosne i Hercegovine, Centar za ženska prava iz Crne Gore i Fondacija Kvinna till Kvinna preko predstavništva u Srbiji.

Za više informacija posjetite: https://womensnetwork.org/kosovo-womens-fund/call-for-applications/?fbclid=IwAR3paND5hn2WrkmjdmD7Q1G8DLpGG6tGh0B-BM86MsRhHe-cWnyCH9TmYFk

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

Our biggest stories delivered
to your inbox