Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poziv za dodjelu grantova

Da li vaša organizacija radi na borbi protiv rodno zasnovane diskriminacije? Da li radite na poboljšanju prava žena u oblasti rada?

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo o novim mogućnostima saradnje, kao dio regionalne koalicije koja se bori protiv rodno zasnovane diskriminacije na Zapadnom Balkanu. Povodom toga, zadovoljstvo nam je da objavimo poziv za podnošenje prijedloga u kojem ćemo obezbijediti sredstva da druge organizacije sarađuju s nama u ovim naporima.

Ova inicijativa je finansirana od strane Evropske Unije i sufinansirana od strane Švedske Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj kao dio regionalne inicijative. Partneri angažovani u sprovođenju ove inicijative su:

Mreža Žena Kosova, Reactor Research in Action iz Sjeverne Makedonije, Gender Alliance for Development Center (GADC) iz Albanije, Helsinški Parlament Građana u Banjoj Luci iz Bosne i Hercegovine, Centar za ženska prava iz Crne Gore i Fondacija Kvinna till Kvinna preko predstavništva u Srbiji.

Za više informacija posjetite: https://womensnetwork.org/kosovo-womens-fund/call-for-applications/?fbclid=IwAR3paND5hn2WrkmjdmD7Q1G8DLpGG6tGh0B-BM86MsRhHe-cWnyCH9TmYFk

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5