Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Centar za ženska prava i Akcija za ljudska prava osuđuju nove izlive mržnje prema ženama u politici i predlažu uvođenje krivičnog djela seksualno uznemiravanje

Centar za ženska prava (CŽP) i Akcija za ljudska prava (HRA) oštro osuđuju sve nedavne izlive govora mržnje prema ženama, posebno prema ministarkama i političarkama u Crnoj Gori, u vidu seksističkih crteža, fotomontaža i tekstova koji prevazilaze mjeru kritike koju dozvoljava sloboda izražavanja, jer im je isključiv cilj da ponize lični intergritet i povrijede dostojanstvo žena.
Vrhunac ovakvih ponašanja su i nedavne prijetnje smrću upućene ministarki zdravlja i članovima njene porodice, kao i mizogini tekst bivšeg poslanika u Skupštini Crne Gore, novinara Emila Labudovića, koji je objavljen na portalu IN4S, 21. aprila 2021. godine, pod nazivom “Pisma sa sela kojeg više nema”.
Tražimo i djelotvorne reakcije svih nadležnih institucija i tijela, kako bi se utvrdila odgovornost i osudila ovakva djela, a oštećenima obezbijedila zaštita i pristup pravdi.

Krajnje je vrijeme da se zapitamo kuda se krećemo kao društvo i kakvo naslijeđe ostavljamo budućim generacijama, ako ovakve pojave prolaze bez reakcija nadležnih institucija i samoregulatornih tijela. Govor mržnje ne donosi ništa dobro, samo izaziva novu mržnju i vodi u fizičko nasilje. Kao država i kao društvo moramo se tome suprotstaviti prije nego što postane prekasno. Podsjećamo da sloboda izražavanja ne štiti satiru i karikaturu onda kada su izraz govora mržnje, koji obustavlja svaki dijalog.

Konvencija Savjeta Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), koju je Crna Gora ratifikovala 2013. godine, predviđa da će države:

Preduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da bilo koji oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode sa svrhom ili efektom narušavanja dostojanstva osobe, posebno prilikom stvaranja zastrašujućeg, neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog ambijenta, podliježe krivičnoj ili drugoj zakonskoj sankciji.

istanbulska konvencija, Član 40

Naše organizacije predlažu i da Crna Gora izričito zabrani seksualno uznemiravanje kao krivično djelo i da se tako jasno odredi prema ovoj specifičnoj vrsti nasilja. Svi koji žele da se uključe u političku diskusiju i kritikuju stavove političarki imaju pravo na to i treba im omogućiti da se slobodno izraze, ali na način koji nije govor mržnje. Objavljivanje izraza koji vrijeđaju ljudsko dostojanstvo štetno je za društvo u cjelini, jer promoviše mržnju i obeshrabruje žene i djevojke od izražavanja svojih stavova i učešća u javnom životu, i tome se kao država i društvo moramo suprotstaviti.

Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava
Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5