Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

REAGOVANJE CENTRA ZA ŽENSKA PRAVA NA NAVODE O PRIJETNJAMA POSLANICI JEVROSIMI PEJOVIĆ

Sa pažnjom pratimo reakcije lidera političkih partija povodom optužbi koje je poslanica Jevrosima Pejović iznijela na račun partijskog kolege, Andreja Milovića, koji joj je, kako je navela u emisiji “Argumenti”, emitovanoj 4. oktobra 2023. na Javnom servisu RTCG, uputio verbalne napade i prijetnju da će joj “od života napraviti pakao”, jer “ima služba preko službe”. Ovo naročito zabrinjava zbog spekulacija o mogućoj poziciji ministra pravde na koju Milović pretenduje.

Prijetnje i pritisci kojima se efektivno nastoji oduzeti pravo na javno i slobodno izražavanje političkog stava, moraju biti prepoznate kako neprihvatljiv oblik političkog djelovanja u javnom životu Crne Gore.

Sa zabrinutošću primjećujemo kako govor mržnje i psihološko nasilje nad ženama u politici uzimaju svoj danak, kako podrivaju demokratski kapacitet našeg društva i kako čine nesagledivu štetu slobodi izražavanja, presudnoj za svaki demokratski proces. Šteta o kojoj govorimo mjeri se sve manjim brojem žena u sazivu Skupštine, ali i njihovim kontinuiranim isključivanjem iz pregovora o formiranju nove Vlade. Ovakvi pritisci predstavljaju ozbiljan rizik u smislu efektivnog oduzimanja prava na javno i slobodno izražavanje političkog stava.

Svi imamo odgovornost da radimo na izgradnji političke kulture koja će javni prostor učiniti bezbjednim mjestom, u kojem će žene moći da slobodno politički djeluju, bez straha od različitih vrsta nasilja, izloženosti govoru mržnje i drugim oblicima zastrašivanja.

U svijetlu opšte atmosfere koja ima izrazito negativan uticaj na položaj manje zastupljenog pola u javnom i političkom životu zemlje, Centar za ženska prava će u narednom periodu predložiti nacrt Deklaracije protiv govora mržnje i nasilja prema ženama u politici i tražiti da se partijski lideri obavežu na odgovornost da se lično zauzmu za suzbijanje ovog problema i nultu toleranciju prema bilo kojem obliku nasilja prema ženama koje djeluju u javnom i političkom životu zemlje.

U medjuvremenu, pozivamo državno tužilaštvo da u skladu sa svojim ovlašćenjima ispita navode o zastrašivanju poslanice Pejović, te preduzme i druge mjere iz svoje nadležnosti.

Izvor fotografije: Portal Zeta