Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KAMPANJA: ” Rodna analiza izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu ” – Žene na tržištu rada

Kao odgovor na aktuelna dešavanja u ovoj oblasti, podsjećamo da su Akcija za ljudska prava i Centar za ženska prava osudili odluku Ustavnog suda Crne Gore da ukine pravo žena iz člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (ZPiO) da u starosnu penziju odu dvije godine prije muškaraca (sa 64 godine i 15 godina staža) tretirajući ga kao diskriminaciju. U skladu s predloženim izmjenama Zakona o PIO, koje su se pojavile u utvrđenom prijedlogu zakona, predviđa se da će uslov za odlazak u penziju biti jednak za oba pola – 65 godina starosti i minimalno 15 godina radnog staža. Ostaje i mogućnost odlaska u penziju s 40 godina staža bez obzira na godine života.

Kada je u pitanju domaći pravni sistem, Centra za ženska prava je prethodnih godina dostavljao nadležnim insititucijama niz preporuka za unapređenje pravnog okvira koji uređuje diskriminaciju žena u oblasti rada i zapošljavanja.

Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori još uvijek nije postignuta u skladu s ustavno zagarantovanim principima, što kontinuirano potvrđuju izvještaji Ujedinjenih nacija (CEDAW, UPR, CCPR), Evropske komisije i Savjeta Evrope. Prema posljednjem Indeksu rodne ravnopravnosti za 2023. godinu, koji je primijenjen u Crnoj Gori prema standardizovanoj metodologiji EU, rezultat iznosi 59,3, dok je prosječan indeks za EU(27) 68,6.

Zaposlene žene u Crnoj Gori i dalje nose najveći teret neplaćenog rada u kući (materinstvo i briga o djeci i porodici).

Evropska komisija u poslednjem Izvještaju konstatuje da stopa aktivnosti žena na tržištu rada iznosi 61,4% što je značajno ispod stope aktivnosti muškaraca od 73,9%.

__________________________

Centar za ženska prava uradio je Analizu Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori u dijelu koji se odnosi na unaprjeđenje rodne ravnopravnosti, uz finansijsku podršku projekta ME4EU pri Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore.

LINK: https://www.facebook.com/womensrightscenter.mne/posts/pfbid0qbLrfLZu3ztBGBK1wYfybhEjJ4YmGWztnEHuVRZSw5x7oMvrZC3fvVQKnUzzz7Azl?locale=sr_RS

https://www.instagram.com/p/C1RZTCNICsa/?img_index=1