Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP učestvuje na panel diskusiji “OsnaŽena na internetu”

Sjutra smo u Sarajevu, na panel diskusiji “OsnaŽena na internetu”, koju organizuje @birnbih Balkan Investigative Reporting Network Učestvuje Maja Raicevic, izvršna direktorica CŽP.