Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saopštenje: ” BROJE LI SE ŽENE U CRNOJ GORI “

Očekujemo da će dostupni i obradjeni podaci, nakon decembarskog popisa, postati osnov za konačno donošenje Strategije borbe protiv siromaštva i svih drugih politika koje će se fokusirati na podršku najugroženijim grupama stanovništva – starijim ženama, jednoroditeljskim porodicama sa jednim ili više djece, ženama koje ostaju u ruralnim i sjevernim krajevima sa sve većim migracionim saldom.

Prije svega, očekujemo da ćemo konačno dobiti ove podatke, jer se državne politike po mjeri svih gradjanki i gradjana ne mogu donositi bez podataka koje će sve nas učiniti STATISTIČKI VIDLJIVIM i zastupljenim.

A one koje smo na popisu propustili da prikupimo, nećemo prestati da tražimo.

Tražimo podatke za sve muškarce i žene različitih rodnih identiteta i polnih karakteristika, uključujući nebinarne osobe.

________________________

Centar za ženska prava sprovodi projekat: Broje li se žene u Crnoj Gori: rodna analiza zvanične statistike, uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.