Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Predstavljanje izvještaja “Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u CG”

“Centar za zenska prava” predstavio je drugi po redu izvještaj na temu rodne ravnopravnosti u oblasti rada, s ciljem procjene rodno-zasnovane diskriminacije u oblasti rada u Crnoj Gori.

U aktuelnom političkom kontekstu u Crnoj Gori i na čitavom Zapadnom Balkanu ženske organizacije civilnog društva (ŽOCD) predvode napore koji imaju za cilj praćenje rodne diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, unaprjeđenje ekonomskih prava žena i pozivanje na pravedniji, inkluzivniji i ravnopravniji pristup radu i zapošljavanju. Evropska Unija (EU) je u posebno dobroj poziciji da podrži unaprjeđenje ekonomskih prava žena u Crnoj Gori i drugim zemljama Zapadnog Balkana, čije vlade teže ka pristupanju EU, a jedan od zahtjeva EU u procesu pridruživanja je sprovođenje reformi u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti. Uprkos ovom zahtjevu, javne informacije i podaci o rodnoj diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja i dalje su ograničeni.  

Kako bi donekle popunio tu prazninu, Centar za ženska prava je sproveo istraživanje o rodnoj diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja. Ovo je drugo izdanje istraživanja realizovanog 2018. i objavljenog 2019. godine, (Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada) a u oba izdanja primijenjena je ista metodologija kako bi se procijenilo da li je došlo do pomaka u ovoj oblasti. Osim rezultata istraživanja, izvještaj sadrži pregled pravnog okvira i preporuke za EU, državne institucije i druge relevantne aktere u kontekstu jednakih mogućnosti u pogledu rada i zapošljavanja. Istraživanje je finansirala Evropska unija, a kofinansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.  

Autorke izvjestaja su Olivera Komar, Ivana Mihailović, Maja Raičević, Milena Pejović Eraković i Božana Mašanović.

O ciljevima i sadržaju izvještaja govorile su Dr Olivera Komar, glavna istraživačica, Maja Raičević, izvršna direktorica CŽP, Ivana Mihajlović, pravna savjetnica, Jovana Pavlović (advokatica, Centar za ženska prava), Anđela Radovanović, pravna podrška osobama sa invaliditetom (Udruženje
mladih sa hendikepom Crne Gore. Događaj je moderirala Gana Comagić, PR pojekta.

Izvještaj je nastao u okviru projekta “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”, čiji je nosilac Mreža žena Kosova, a finansijski je podržan od strane Evropske Unije i Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5