Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rezultati poziva za podnošenje projekata

U sklopu poziva za podnošenje projkektnih prijedloga u okviru projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja“ finansiranog od strane Austrijske Razvojne Agencije, “Centar za ženska prava” podržao je dva projekta: “Praćenje rada javnih institucija u opštini Rožaje u oblasti pružanja servisa podrške i pomoći preživjelim rodno zasnovanog nasilja.” koji će sprovesti NVO “Ikre” iz Rožaja i ZAštićene, OSnažene, sIgurne, koji će realizovati Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore.

Regionalni projekat ima za cilj da doprinese unaprjeđenju kvaliteta servisa rehabilitacije i reintegracije žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja. Sprovodi se u parnerstvu između Autonomnog ženskog centra iz Beograda, Centra za ženska prava iz Podgorice, Fondacije „Udružene žene“ iz Banja Luke, Mreže žena Kosova, Mreže za osnaživanje žena (AWEN) iz Albanije, GADC iz Albanije i Nacionalne mreže protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (NNVW) iz Sjeverne Makedonije.

Opšti cilj projekta je unaprjeđenje sekundarne legislative (podzakonskih akata)/programa i institucionalizacija kvalitetnih servisa podrške i pomoći za žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5