Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Šta je Rodni akcioni plan III i koji je značaj njegove implementacije na državnom nivou

Nakon dugog procesa konsultacija i nezavisne procjene o spoljnoj podršci EU osnaživanju žena i djevojaka I rodnoj ravnopravnosti, u novembru 2020, EU je objavila novi Rodni akcioni plan III (GAP 3) – Ambicioznu agendu za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Spoljnem poslovanju (2021. 2025) praćenu ciljevima i pokazateljima.

Istovremeno, dokument vodi rad delegacije EU i Evropske službe za spoljne poslove, definiše program programe pomoći EU (IPA), kao i odvijanje političkog dijaloga u našoj zemlji.  U fokusu programiranja i političkog dijaloga su reforme koje je potrebno sprovesti u zemlji u procesu pristupanja EU

Cilj GAP III je rješavanje temeljnih uzroka neravnopravnosti i diskriminacije. Ovim planom predviđa se uvođenje Plana implementacije na državnom nivou (CLIP), koji će voditi implementaciju GAP-a III na nacionalnom nivou. Ovaj plan je ključna novina i trebao bi se temeljiti na rodnoj analizi koja će identifikovati ključna pitanja (novi ili na odgovarajući način ažuriran rodni profil zemlje), konsultacijama (s institucijama, državama članicama EU, tijelima EU, drugim razvojnim tijelima, civilnim društvom).  Gdje je to moguće, ovaj plan treba uskladiti s nacionalnom politikom i prioritetima.

Za uspješno sprovođenje GAP -a III od ključnog značaja je ojačano partnerstvo s organizacijama koje se bave pravima žena, osiguravanje finansiranja GAP -a III, a posebno pomenutih organizacije u partnerskim zemljama, kao i uspostavljanje programa rodne ravnopravnosti zasnovano na analizama.

Ova objava vezana je za projekat „Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“, koji finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida). Njen sadržaj isključivo je odgovornost “Centra za ženska prava” i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5