Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DODIJELJENO 30 GRANTOVA U OKVIRU REGIONALNE AKCIJE „UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI KROZ PROCES PRISTUPANJA EU“

U okviru regionalne akcije „Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“, Reaktor – Istraživanje na djelu i implementacioni partneri dodijelili su ukupno 30 grantova organizacijama civilnog društva (OCD) iz 6 zemalja (Sjeverna Makedonija, Albanija, Kosovo, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) u iznosu od 409.744 €.

Nagrađeni projekti, u iznosu do 15.000 evra po grantu, koji će se realizovati u narednih 18 mjeseci, baviće se pitanjima rodne ravnopravnosti, unapređivanjem položaja žena u svim segmentima života.

OCD u regionu koje će dobiti grantove uključuju:

Albanija:

• Zajedno za život

• ALTRI – Albanski institut za pravna i teritorijalna istraživanja

• „Kendra e Gruas“ „Hapa te Lehte“ „/ Ženski centar“ „Light Steps“ „”

• „Ne Dobi Te Komunitetit / Korisno ženama, zajednicama i ljudima u nevolji SH.D.F.K.SH.P“

• Albanske žene u audiovizuelnom polju – AVA

• Centar za rodnu alijansu za razvoj

Bosna i Hercegovina:

• Centar za podršku organizacijama „Cenzor“

• Fondacija Udruženih žena Banja Luka

• Fondacija CURE

• Udruženje Romkinja „Bolja budućnost“ grad Tuzla

Kosovo:

• Gruaja Hijnore

• Centar za manjinske zajednice

• EcoKosVomen – EKV

• Komitet slijepih žena Kosova

• Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC

Sjeverna Makedonija

• Helsinški komitet za ljudska prava

• Glasan tekstil

• Finansije Think

• Ruralna koalicija

• Humanitarno udruženje “Majka”

• Organizacija žena Strumice

Crna Gora

• „Savez slijepih Crne Gore“

• Crnogorsko LGBTIQ udruženje – Queer Montenegro

• Institut alternativa (IA)

• Ženska alijansa za razvoj

• Asocijacija Spektra

• Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Srbija

• “ARKA fondacija”

• „Društvo za razvoj kreativnosti“

• A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Finansijska podrška lokalnim organizacijama civilnog društva kroz ovu inicijativu za dodjelu grantova ima za cilj: (1) jačanje kapaciteta OCD da ostvaruju efikasniju saradnju sa vladama, kao i drugim OCD u regionu, uz istovremeno podizanje svijesti ovih aktera o rodnoj dimenziji procesa pristupanja EU i njenom značaju i delovanju; (2) poboljšanje odgovornosti vlada u sprovođenju njihovih obaveza u pogledu rodne ravnopravnosti i ženskih prava tokom ovih procesa.

Ukupno 96 aplikanata su odabrali primaoce grantova, na osnovu utvrđenih kriterijuma. Komitet za reviziju grantova sastojao se od predstavnika članica implementacionih partnerskih organizacija u akciji, uključujući: Reaktor – Istraživanje na djelu iz Severne Makedonije, Žensku mrežu Kosova sa Kosova, AVEN – Mrežu za osnaživanje albanskih žena iz Albanije, Prava za sve iz Bosne i Hercegovine , Centar za ženska prava iz Crne Gore i Kvinna till Kvinna fondacija iz Švedske preko njihove kancelarije u Sjevernoj Makedoniji.

Akcija „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“ se fokusira na unapređenje regionalne saradnje ženskih organizacija civilnog društva (VCSO), istraživanja i rodne analize za informisanje politika, zagovaranje zasnovano na dokazima i praćenje reformi u vezi sa pristupanjem EU koje imaju za cilj unapređenje rodne ravnopravnosti. u regionu Zapadnog Balkana kroz proces pristupanja EU. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).