Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP učestvuje na regionalni online susret 20. januara koji organizuje Feministička inicijativa protiv seksualnog nasilja ” Verujem Ti “

Feministička inicijativa protiv seksualnog nasilja Verujem Ti organizuje sljedeći regionalni online susret 20. januara 2022. od 18-20h, na kojem će učestvovati i naša Maja Raicevic ispred Centra za ženska prava.

SEKSUALNO NASILJE U MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA I LOKALNOJ PRAKSI

Susret će okupiti desetak feminističkih pravnica i aktivistkinja iz regiona.

U prvom dijelu će Dubravka Šimonović iznijeti ključne tačke dva UN dokumenata o seksualnom nasilju koje je napisala prije isteka mandata Specijalne izveštačice o nasilju nad ženama. Nakon toga će Biljana Branković, članica GREVIO, iznijeti primjere dobre prakse u oblasti seksualnog nasilja iz država koje su predale svoj izvještaj o primjeni Istambulske konvencije.

U drugom djelu će feminističke pravnice i aktivistkinje iznijeti svoje primjere iz prakse iz rada sa ženama i institucijama u kontekstu pravosuđa kada je seksualno nasilje u pitanju. Nakon izlaganja učesnica uslijediće diskusija.

Najavljene učesnice:

Biljana Branković, članica GREVIO tela Evropske komisije za praćenje i implementaciju Istanbulske konvencije

Dubravka Šimonović, ex Specijalna izveštačica za nasilje nad ženama Ujedinjenih nacija

Duška Andrić, Centar ženskih prava, Zenica

Iva Čatipović, SOS Rijeka

Jasna Kolaković, Fenomena, Kraljevo

Katarina Bervar Sternad, Ljubljana

Maja Raičević, Centar za ženska prava, Podgorica

Mirjana Kučer, Domine, Split

Mojca Dobnikar, Spol.si, Ljubljana

Nataša Boškova, Koaliciji za seksualna i zdravstvena prava marginaliziranih zajednica Margini / Коалицијата Маргини, Skopje

Nevena Petrušić, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

Vetone Veliju, Mitrovica Women Association for Human Rights, Mitrovica

Link online Zoom susreta:

https://us02web.zoom.us/postattendee…