Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak sa potpredsjednicom Vlade Crne Gore i ministarkom evropskih poslova, g-đom Jovanom Marović

Na sastanku smo predstavili aktivnosti CŽP na unaprjeđenju rodne ravnopravnosti u procesu evropske integracije ključni element u reformskim procesima i razgovarali o izazovima u ovoj oblasti i načinima da se stanje unaprijedi.

Ministarka Marović je navela da njen resor želi da pruži konkretan dorinos jačanju strategijskog i zakonodavnog okvira, ali i realizaciji drugih konkretnih aktivnosti koje vode ka podizanju svijesti o značaju ovog pitanja i dostizanju evropskih standarda, kroz implementaciju unutrašnjih rodnih mehanizama.

Zaključeno je da je rodna ravnopravnost od krucijalnog značaja za dalji napredak u #PP23, imajući u vidu da je ovo pitanje neodvojivi dio korpusa ljudskih prava i da predstavlja jedan od ključnih kriterijuma u procesu pristupanja EU.

Centar za ženska prava je jedan od realizatora projekta “Unaprjeđivanje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU”, a cilj je da se poboljša participativna demokratija i ostvari inkluzivan i rodno osjetljiv proces pridruživanja EU.

_________________________

European Union Kvinna till Kvinna Sida- Swedish International Development Agency Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција