Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dvodnevni trening o primjeni CEDAW konvencije

“Centar za ženska prava” započeo je 23. novembra dvodnevni stručni skup za predstavnke/ce pravosuđa o praktičnoj primjeni UN Konvencije o zabrani svih oblika diskriminacije žena – CEDAW. Konvencija o zabrani svih oblika diskriminacije žena – CEDAW je najvažniji međunarodni instrument za zaštitu ženskih ljudskih prava. Dvodnevni trening organizovali smo za predstavnike/ce pravosuđa, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i tužilaštvu i uz finansijsku podršku Evropske komisije, UN Women, UNDP i Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Na ovaj način doprinosimo sprovođenju zaključaka koje je CEDAW Komitet uputio državi Crnoj Gori, a odnose se na podizanje kapaciteta pravosuđa i primjenu Konvencije u praksi. Predavačice na treningu su bile: Vanja Macanović, Autonomni ženski centar, Beograd i Maja Raičević, Centar za ženska prava, Podgorica. Seminar sprovodimo u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i tužilaštvu.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5