Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP učestvovao na konferenciji “Nezaustavljive – žene savladavaju prepreke ka uspjehu”

“We must be able to stop sometimes in order to be unstoppable” poručila je izvršna direktorica Centra za ženska prava, Maja Raicevic na uvodnom panelu kojim je otvorena konferencija “Nezaustavljive – žene savladavaju prepreke ka uspjehu” koja se upravo održava u Tirani.

Svrha ove međuregionalne konferencije je da podstakne jednak pristup liderstvu u biznisu, vladi i neprofitnim organizacijama na Zapadnom Balkanu, u višegradskim regijama i šire.

Vodeće nevladine ogranizacije su se okupile zajedno sa donosiocima/teljkama, poslovnom zajrdnicom, medijima i drugim razvojnim partnerima/kama politika da prepoznaju ključne izazove i postojeće prepreke u stvaranju podsticajnog okruženja, kao i mjere koje bi se mogle implementirati kako bi se oni prevazišli.

Foto: @institut_alternativa