Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zašto je unapređenje rodne ravnopravnosti važno za mene, tebe i sve nas?

Pogledajte naš kratki edukativni video i pronađite odgovore na ova pitanja!

Partneri: Reactor – Research in Action | Kosova Women’s Network | The Kvinna till Kvinna Foundation | AWEN-Albanian Women Empowerment Network | Prava za sve

EU Neighbourhood & Enlargement | WeBalkans |

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

_____________________

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost “Centra za ženska prava” i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.