Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Otvoreno pismo predsjedniku Skupštine Crne Gore

OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

Podgorica, 29.09.2020.

Poštovani gospodine Bečiću, 

Prije svega želimo da Vam srdačno čestitamo stupanje na dužnost predsjednika Skupštine Crne Gore. Ovo je Vaša prilika da je transformišete u istinski predstavnički dom svih njenih građana i građanki.

Poštovani predsjedniče Skupštine,

Ravnopravnost polova je temeljna vrijednost svakog demokratskog društva, koju nam garantuje Ustav Crne Gore i relevantni međunarodni dokumenti. Takođe spada u fundamentalna prava koja kroz proces pridruživanja Crne Gore promoviše i štiti Evropska unija u okviru reformi u oblasti vladavine prava i ljudskih prava, od kojih zavisi kompletna dinamika pristupanja. 

Imajući u vidu ključnu ulogu Skupštine u procesima koji treba da obezbijede bolji položaj žena u Crnoj Gori kroz rodno-senzitivno ostvarivanje njene predstavničke, zakonodavne i kontrolne uloge, Centar za ženska prava želi da Vam skrene pažnju na potrebu transformisanja Skupštine u pravi predstavnički dom svih građana i građanki.

Vjerujemo da Vam je poznato da, iako čine više od 50% populacije ove države, žene u Crnoj Gori u kontinuitetu čine manje od četvrtine njenog predstavničkog doma. Konkretno, u novom sazivu Skupštine ima svega 22% žena, koje pokrivaju ukupno 18 od 81 poslaničkih mjesta, što je tri poslanice manje nego u prethodnom sazivu. Ove brojke su daleko ispod očekivanja crnogorskih žena, ali i ispod očekivanja naših partnera iz Evropske unije, kao što je nedavno primijetio i izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, gospodin Tonino Picula. 

Nedovoljan broj žena u Skupštini Crne Gore je direktna posljedica njihovog niskog rangiranja na izbornim listama političkih subjekata, za koji vjerujemo da bi bio još manji bez postojećih kvota za manje zastupljeni pol. Rezultati posljednih izbora opominju na potrebu snažnijeg promovisanja i unapređivanja političke participacije žena, ali i veće političke spremnosti da se naprave konretniji pomaci u pravcu veće zastupljenosti žena u Skupštini Crne Gore.

Rodna struktura novog saziva Skupštine, takva kakva je, nije dobra poruka za rodnu ravnopravnost. To, međutim, ne znači da se odgovornim i rodno-senzitivnim vođenjem ove institucije ne može do određene mjere ublažiti velika disproporcija u procentualnom udjelu žena u crnogorskoj populaciji u odnosu na njihovu zastupljenost u Skupštini. Utoliko je veća odgovornost svih poslanika i poslanica da ulože poseban napor da u svakoj prilici razmatraju pitanja od značaja za crnogorsko društvo i iz perspektive potreba, interesa i iskustava svih svojih sugrađanki, naročito onih koje pripadaju višestruko marginalizovanim grupama.

Od novog Skupštinskog saziva očekujemo sledeće:

  • Rodno-senzitivan pristup u izboru sastava radnih tijela Skupštine, gdje će žene činiti najmanje 30% članstva svih radnih tijela i najmanje 30% rukovodstva. Ovom mjerom bi se pokazala politička volja parlamentarnih subjekata da se ispoštuje duh važećeg izbornog zakona kojim se težilo minimalnoj zastupljenosti od 30% žena u predstavničkom domu i tome da žene u Skupštini Crne Gore budu adekvatno predstavljene za svakim stolom gdje se razmatraju teme od značaja za crnogorsko društvo.
  • Izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u pravcu povećanja kvota za žene na izbornim listama. Tražimo da se za verifikaciju izbornih lista predvidi zakonski uslov da, umjesto sadašnjih jedan od četiri, najmanje jedan od svaka tri kandidata po redosljedu na izbornoj listi mora biti predstavnik manje zastupljenog pola. Ovom mjerom bi se garantovalo određeno povećanje broja poslanica i olakšalo dostizanje minimuma od 30% zastupljenosti žena u Skupštini Crne Gore.
  • Usvajanje rezolucije o unapređivanju rodne ravnopravnosti kojom bi se poslanici pojedinačno, ali i Skupština u cjelini u političkom smislu javno obavezali da daju svoj doprinos u dostizanju jednakosti između muškaraca i žena u Crnoj Gori.
  • Usvajanje Akcionog Plana za jačanje rodne senzitivnosti Skupštine. Ovim strateškim dokumentom bi se predvidjele aktivnosti u pravcu orodnjavanja Skupštine Crne Gore, uključujući rokove, indikatore uspjeha, kao i odgovorna lica.
  • Osnaživanje kapaciteta Skupštine za postizanje zadovoljavajućeg kvaliteta u vršenju zakonodavne i kontrolne funkcije s aspekta unapređivanja rodne perspektive i dostizanja rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori.  
  • Intenzivnija  saradnja sa organizacijama i pojedincima koje se bave zastupanjem ljudskih  prava žena i djevojčica, naročito pripadnica marginalizovanih grupa – Romkinja, žena sa invaliditetom, LBT žena, žena pogođenih siromaštvom, žena sa iskustvom nasilja itd.

Nedavni pregovori tri pobjedničke koalicije za stastav nove Vlade u kojim nije učestvovala ni jedna jedina žena duboko su nas zabrinuli za budućnost inkluzivnosti procesa donošenja političkih odluka, rodnu strukturu buduće Vlade i njen seznibilitet prema rodnim pitanjima. Tim povodom smo se već obraćali liderima tri koalicije, zahtijevajući uključivanje minimum 30% žena u proces pregovora o sastavu buduće Vlade, ali do danas nismo dobili nikakav odgovor. Malo je reći da smo razočarani dosadašnjim neodgovornim i kratkovidim odnosom parlmentarne većine od kojih smo očekivali i još uvijek očekujemo mnogo više po pitanju rodno senzitivnog i inkluzivnog političkog djelovanja, uključujući kroz bolje pozicioniranje žena u partijskim strukturama.

Centar za ženska prava traži od Skupštine kao predstavničkog doma, parlamentarnih političkih subjekata, kao i poslanika i poslanica pojedinačno da sopstvenim primjerom aktivno doprinose prepoznavanju i transformisanju diskriminatorskih praksi i kulturoloških uvjerenja koja ograničavaju ulogu žene u društvu.

Tražimo od svojih političkih predstavnika i predstavnica da služe za primjer kako se štiti i promoviše jednakost u Crnoj Gori. 

Tražimo od Skupštine Crne Gore da pošalje jasnu poruku da je ženama mjesto u javnom i političkom životu Crne Gore i na svim nivoima odlučivanja.

Međutim, promjene na bolje su jedino moguće ako Skupština pokaže da postoji jasna politička volja za zaštitu rodne ravnopravnosti i promovisanje političkih i drugih prava žena kroz obezbjeđivanje odgovarajućeg pravnog okvira i preuzimanje odgovornosti za postizanje mjerljivih rezulata u tom pravcu.

Centar za ženska prava će, kao i do sad, nastaviti da s velikom pažnjom prati sve rodne aspekte funcionisanja Skupštine. 

Ovim putem želimo da Vam poručimo da će svaka iskrena incijativa Skupštine u pravcu osnaživanja rodne ravnopravnosti i političke participacije žena imati našu punu podršku, dok će svaki izostanak senzibiliteta prema pitanjima od značaja za žene u Crnoj Gori biti predmet naše oštre kritike.   

Sa nadom u rodno ravnopravniju budućnost, 

S poštovanjem,

NVO Centar za ženska prava

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5