Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Odgovor predsjednika Skupštine CG na otvoreno pismo CŽP

Imajući u vidu ključnu ulogu Skupštine u procesima koji treba da obezbijede bolji položaj žena u Crnoj Gori kroz rodno-senzitivno ostvarivanje njene predstavničke, zakonodavne i kontrolne uloge, Centar za ženska prava uputio je otvoreno pismo predsjedniku Skupštine Crne Gore.

Odgovor na pismo možete pročitati u nastavku:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5