Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Press konferencija povodom početka realizacije projekta ” Ujedinjeni protiv zlostavljanja i nekažnjivosti “

Na Press konferenciji predstavljen je projekat ” Ujedinjeni protiv zlostavljanja i nekažnjivosti “. Kroz ovaj projekat Centar za ženska prava zajedno sa Akcijom za ljudska prava (HRA) pružaće pravnu pomoć žrtvama, pratiti rad i uticati na zakonski okvir državnih organa nadležnih za suzbijanje zlostavljanja, organizovati obuke za NVO, advokate, državne tužioce i medicinske radnike i podizati svijest o apsolutnoj zabrani svakog vida zlostavljanja.

U nastavku pogledajte foto priču sa konferencije: