Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kratki kurs ukidanja patrijarhata 2023

Centar za ženska prava raspisuje poziv za “peti Kratki kurs ukidanja patrijarhata”, koji će se održati od 20. do 28. februara 2023. godine, u prostorijama Fondacije Petrović Njegoš na Kruševcu, u periodu od 18:00 do 20:00č. Poziv je namijenjen mladim umjetnicima/cama, studentima i studentkinjama fakulteta umjetnosti, kao i svim kreativnim mladim ljudima koji žele da daju doprinos borbi za rodnu ravnopravnost. Radionice vode Tanja Markuš, likovna umjetnica/koordinatorka Programa za kulturu CŽP i Svetlana Dragojević, likovna umjetnica/predavač na Fakultetu za dizajn i multimediju Univerziteta Donja Gorica.

Za prijavu je potrebno poslati kratko pismo interesovanja na email adresu skrsimopatrijarhat@gmail.com do 18.02. 2023. godine. Uz pismo se mogu dostaviti umjetnički radovi (crteži, slike, skice, digitalni radovi…)

Realizaciju radionica su podržali Britanska ambasada – Podgorica, Fondacija Kvinna Till Kvinna i Fondacija Petrović Njegoš.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment