Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Online anketa o diskriminaciji na radnom mjestu

“Centar za ženska prava” je tokom novembra pokrenuo onlajn anketu o diskriminaciji na radnom mjestu. Anketa je dio istraživanja koje se sprovodi u okviru projekta Poboljšanje radnih prava žena, koji će trajati 4 godine a finansijski je podržan od strane Evropske unije.

Pored ankete, CŽP je uradio detaljnu pravnu analizu o radnom zakonodavstvu u Crnoj Gori i usklađivanju sa međunarodnim zakonodavstvom, istraživački tim CŽP uradio je intervjue sa predstavnicima raznih institucija poput policije, tužilaštva, sudova itd.,kao i intervjue sa građanima koji su prethodno u online anketi pristali da budu dalje intervjuisani.

Pravna analiza, rezultati ankete i intervjua biće dio izvještaja koji će biti završen u februaru 2019. godine. CŽP će nakon završetka istraživanja javno predstaviti izvještaj sa nalazima istraživanja i podijeliti ga relevantnim institucijama.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5