Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Protiv diskriminacije na radu

Borba protiv diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, kao i unapređenje radnih prava žena su aktuelna pitanja u crnogorskom društvu. Danas, više nego ikada, uz  otežane uslove i pritiske usled Covid-19 pandemije, svjedočimo narušenom zdravstvenom sistemu i izazovima koje prolazi ekonomija u Crnoj Gori.

Usled rodne neravnopravnosti, žene u Crnoj Gori su pod disproporcionalno većim teretom i pritiskom koji dolazi sa sprovođenjem mjera borbe sa pandemijom. Žene su na nacionalnom nivou, u toku trajanja pandemije više gubile radna mjesta, dok su se istovremeno, s druge strane, porodične obaveze povećavale.

Stoga smo u ponedeljak, 01.02.2021. godine, sa namjerom da ukažemo na problem rodne neravnopravnosti u oblasti rada i ekonomskih uslova za ženski dio populacije, u sklopu projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog drustva za borbu protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Centar za ženska prava u saradnji sa Mrežom žena Kosova, donirali zaštitne maske za lice visokog kvaliteta koje su za višekratnu upotrebu. Korištenjem zaštitnih maski za višekratnu upotrebu, izbjegava se ponovna kupovina jednog te istog proizvoda, smanjuju troškovi i čuva životna sredina. Zaštitne maske smo donirali organizacijama civilnog društva, preduzetnicima i medijima među kojima su:  LGBT Forum Progres, Asocijacija za demokratski prosperitet-Zid, Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Co-working space NEST i Portal Vijesti.  Maske će biti direktno podijeljene korisnicima i korisnicama koji su najviše pogođeni aktuelnom situacijom.  

Jedan od ciljeva ove akcije jeste da se makar malo olakša teret koji građani i građanke podnose u ovom periodu i ukaže na značaj zaštite radnih prava i borbe protiv diskriminacije na radnom mjestu. Takođe na ovaj način želimo da doprinesemo uspješnijem sprovođenju mjera zaštite zdravlja na radnom mjestu, koje propisuje naš zakon.

Zahvaljujemo se svim akterima na učešču u ovoj akciji!

#RadnaPrava #DiskriminacijaNeRadi

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5