Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak CŽP sa dr. Brankom Bošnjak, potpredsjednicom Skupštine Crne Gore

INTENZIVNIJA SARADNJA NA EKONOMSKOM I SOCIJALNOM OSNAŽIVANJU ŽENA I POVEĆANJU BROJA ŽENA NA MJESTIMA ODLUČIVANJA

Podgorica, 25.01.2021.

Na sastanku održanom u Skupštini Crne Gore, izvršna direktorica Maja Raičević, Centra za ženska prava i dr Branka Bošnjak, potpredsjednica Skupštine Crne Gore, razgovarale su o ekonomskom i socijalnom osnaživanju žena i povećanju broja žena na mjestima odlučivanja.

Predmet razgovora bila je inicijativa potpredsjednice Bošnjak za osnivanje Ženskog kluba u Skupštini Crne Gore i mogućnost za inteziviranje saradnje, posebno u dijelu unapređenja regulative za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, osnivanja Alimentacionog fonda, kao prioritetnih aktivnosti.

Direktorica Centra za ženska prava pozdravila je usvojene izmjene Poslovnika Skupštine Crne Gore, koje su djelimično usklađene sa zahtjevima koje je Centar za ženska prava uputio predsjedniku Skupštine Crne Gore u septembru 2020. godine (više: https://womensrightscenter.org/otvoreno-pismo…/) , a tiču se veće vidljivosti žena na rukovodnim mjestima u Skupštini. Takođe je upoznala potpredsjednicu sa inicijativom Centra za ženska prava za izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika, koji je dostavljen Skupštini Crne Gore, a kojim se predlaže obaveza političkih partija da na izbornim listama imaju najmanje 40% žena i da na izbornoj listi među svaka tri kandidata mora biti najmanje jedna žena. Potpredsjednica Bošnjak je dala punu podršku ovoj inicijativi.

Bilo je riječi i o posljedicama epidemije korona virusa koja je dovela do porasta nasilja nad ženama u uslovima zabrane izlaska i kretanja, kao rizičnog ambijenta, kao i do posljedica na sferu rada i zapošljavanja, a istaknuta je i činjenica da je od početka pandemije bez posla ostalo oko šest hiljada žena. Na sastanku je izražena obostrana spremnost za buduću intezivnu saradnju, a sagovornice su se saglasile da postoji potreba da žene u Crnoj Gori moraju aktivnije da budu uključene u promjene i rješenja koja utiču na razvoj demokratskog društva.Više o sastanku na sledećem linku: http://skupstina.me/index.php/me/potpredsjednici/item/5116-branka

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5