Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nasilje u porodici i dalje samo prekršaj

Koordinatorka servisa za podršku CŽP, Ana Jaredić, u izjavi za PRVA TV Crna Gora kazala je: ” Kaznena politika prema nasilju u porodici u Crnoj Gori je pilično blaga. CŽP analize pokazuju da nema značajnog pomaka. Šta je problem i dalje, na šta smo više puta ukazivale, što se većina djela nasilja u porodici procesuira kao prekršaj, a u krivičnom postupku se procesuira svega oko 10 % slučajeva. Ono što bih rekla i za prekršaj i za krivicu je da kaznena politika najčešće bude blaga. Nedostaje povezanost zajednički odgovornih institucija.”

Detaljnije na linku 👇