Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Živa biblioteka u Gimnaziji “Slobodan Škerović”

Povodom obilježavanja 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, predstavnici Centra za ženska prava učestvovali su na događaju pod nazivom “Živa biblioteka” u organizaciji Volonterskog kluba i Učeničkog parlamenta Gimnazije „Slobodan Škerović“. Cilj je bio da se učenicama/ima pruži prilika da razgovaraju sa predstavnicama/ima marginalizovanih grupa ali i onima koji direktno rade sa njima, da čuju iskustva „knjiga“, postavljaju pitanja i da uče. Pored predstavnika CŽP, događaju su prisustvovali: Duška Šljivančanin, predstavnica kancelarije Ombudsmana, Serđan Baftijari, predstavnik Romske organizacije mladih ”Koračajte s nama – Phiren amenca” i Stevan Milivojević, predstavnik LGBT Foruma Progres.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5