Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Panel “Prevencija nasilja nad ženama”

Panel diskusija održana je u okviru konferencije ’’Zaštita ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori’’, kojom se obilježava Dan ljudskih prava. Konferenciju su organizivali: Savjet Evrope, Građanska alijansa, Delegacija EU u Crnoj Gori i Udruženje pravnika Crne Gore.

Predsjednica Vrhovnog suda je govorila o preporukama GREVIO potrebi njihove efikasne primjene u Crnoj Gori, a zajednička poruka panelista je neophodnost intenzivnijih napora u oblasti prevencije i zaštite od nasilja nad ženama.

Učesnice/i panela :
gospođa Vesna Medenica,predsjenica Vrhovnog suda Crne Goregospođa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska pravaGospodin Suad Numanović, član Odbora za ljudska prava i slobode u Skupštini Crne Gore, Gospodin Pol Planas, Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava (OHCHR) Gospodin Bojan Božović, član upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore
Moderatorka panela bila je izvršna direktorka Centra za ženska prava, Maja Raičević. 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5