Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Servisi za rehabilitaciju i reintegraciju žena sa iskustvom nasilja u CG

Studija “Postojeći servisi za rehabilitaciju i reintegraciju
žena sa iskustvom nasilja u Crnoj Gori” je izrađena u okviru regionalnog projekta Institutionalizing quality rehabilitation and integration services for violence survivors (Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve
nasilja), koji u periodu od 2019. do2022. godine realizuju Autonomni ženski centar, Beograd; Centar za ženska prava, Podgorica; Udružene žene, Banja Luka Foundation United Women (FUW); Nacionalna mreža protiv nasilja nad ženama, Skoplje National Network against Violence against Women (NNVW) ; Albanian Women’s Empowerment Network (AWEN), Tirana; Gender Alliance for Development Centre (GADC), Tirana; Kosovo Women’s Network (KWN), Priština. Istraživanje je sprovedeno uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5