Skip to content Skip to footer

Osnaživanje građanskog aktivizma mladih žena

Centar za ženska prava već pet godina gradi saradnju sa nevladinim organizacijama koje zastupaju  prava žena kroz zajedničke projekte i inicijative, ali i sopstvene kapacitete u zastupanju prava žena.

Cilj projekta je jačanje  društvenog aktivizma mladih žena kroz obrazovne, umjetničke i praktične aktivnosti i učešće u realizaciji obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena

Polaznicama želimo da omogućimo prostor za  sticanje  i  razmjenu znanja u oblasti političkih, ekonomsko-socijalnih i kulturnih prava žena , za uspostavljanje saradnje i solidarnosti  u oblasti ženskog aktivizma i umjetnosti, kao i za njihovo  direktno  učešće u kreiranju i realizaciji aktivističkih sadržaja.

Projektom je predviđen niz  aktivnosti :

1. Mala škola kršenja patrijarhata, zamišljena kao serija predavanja na  temu političkih, ekonomskih i kulturnih prava žena, istorijata ženskog pokreta u Crnoj Gori i rodno zasnovanog nasilja nad ženama. 

2. Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata koji se sastoji od teorijskih i praktičnih kreativnih radionica iz oblasti dizajna i promocije feminističkih principa u oblasti umjetnosti. 

3. Bit protesta – bubnjarska radionica za žene i mlade.

4. Formiranje ženskog aktivističkog „hub“-a koji će djelovati na lokalnom nivou.

5. Dan kršenja patrijarhata – izložba radova nastalih na “Kratkom kursu (u)kidanja patrijarhata” i upoznavanje sa radom organizacije.

Realizaciju projekta su podržali “Fond za aktivno građanstvo” i Ambasada SAD u Crnoj Gori.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment