Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aktivistički hub

Osnaživanje građanskog aktivizma mladih žena

Centar za ženska prava već pet godina gradi saradnju sa nevladinim organizacijama koje zastupaju  prava žena kroz zajedničke projekte i inicijative, ali i sopstvene kapacitete u zastupanju prava žena.

Cilj projekta je jačanje  društvenog aktivizma mladih žena kroz obrazovne, umjetničke i praktične aktivnosti i učešće u realizaciji obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena

Polaznicama želimo da omogućimo prostor za  sticanje  i  razmjenu znanja u oblasti političkih, ekonomsko-socijalnih i kulturnih prava žena , za uspostavljanje saradnje i solidarnosti  u oblasti ženskog aktivizma i umjetnosti, kao i za njihovo  direktno  učešće u kreiranju i realizaciji aktivističkih sadržaja.

Projektom je predviđen niz  aktivnosti :

1. Mala škola kršenja patrijarhata, zamišljena kao serija predavanja na  temu političkih, ekonomskih i kulturnih prava žena, istorijata ženskog pokreta u Crnoj Gori i rodno zasnovanog nasilja nad ženama. 

2. Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata koji se sastoji od teorijskih i praktičnih kreativnih radionica iz oblasti dizajna i promocije feminističkih principa u oblasti umjetnosti. 

3. Bit protesta – bubnjarska radionica za žene i mlade.

4. Formiranje ženskog aktivističkog „hub“-a koji će djelovati na lokalnom nivou.

5. Dan kršenja patrijarhata – izložba radova nastalih na “Kratkom kursu (u)kidanja patrijarhata” i upoznavanje sa radom organizacije.

Realizaciju projekta su podržali “Fond za aktivno građanstvo” i Ambasada SAD u Crnoj Gori.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5