Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mala škola kršenja patrijarhata

Tokom februara 2019. godine, CŽP je organizovao “Malu školu kršenja patrijarhata”, u okviru koje je organizovanoa 5  tročasovna predavanja na   temu političkih, ekonomskih i kulturnih prava žena, istorijata ženskog pokreta u Crnoj Gori i rodno zasnovanog nasilja nad ženama. Održana su sledeća predavanja:  Žensko udruživanje-faktor procesa emancipacije žena u Crnoj Gori i radionica na temu patrijarhata koje je vodila Ervina Dabižnović, psihološkinja iz NVO „Anima“, Žena kao subjekt feminizma, koje je izlagala Paula Petričević, filozofkinja, zatim, predavanje “Rodno zasnovano nasilje nad ženama i nasilje u porodici., koje su vodile Ana Jaredić i Maja Raičević iz CŽP, predavanje “Seksualna objektifikacija žena”, koje je održala Milica Šaranović, dizajnerka. Škola je završena predavanjem “Ekonomska, politička, socijalna i kulturna prava žena – pregled ključnih međunarodnih standarda”, koje su održale Maja Raičević i Ljupka Kovačević. psiholog.

Učesnice škole odabrane su na osnovu javnog poziva. Po završetku predavanja, organizovano je uručenje potvrda o učešću  u Fondaciji Petrović na Kruševcu. Tom prilikom, prisutnima su se obratile Džudi Rajzing Rajke, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Anica Maja Boljević, izvršna direktorka “Fonda za aktivno građanstvo” i Maja Raičević, izvršna direktorica “Centra za ženska prava”.

Mala škola kršenja patrijarhata je prva u nizu aktivnosti projekta “Ženski aktivistički hub – osnaživanje građanskog aktivizma mladih žena”, koji sprovodi “Centar za ženska prava”, a koji su podržali “Fond za aktivno građanstvo” i Ambasada SAD u Crnoj Gori.


#Centarzaženskaprava
#USpartnerMNE #SADzaAktivneGradjane #USforActiveCitizen

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5