Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata

U periodu od 4. do 9. oktobra, u prostorijama Fondacije Petrović Njegoš, održan je Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata. Kurs se sastojao od uvodnog teorijskog predavanja o primjerima angažovane umjetnosti na primjerima dadaizma i bauhausa i karakteristika društveno odgovornog dizajna i praktičnih kreativnih radionica na kojima su poliaznici/-e izrađivali kolaže na neku od tema iz oblasti feminizma koju su smatrali bitnom. Radionice su vodile Tanja Markuš, slikarka i Milica Šaranović, dizajnerka.

Kurs je organizovan u sklopu projekta “Ženski aktivistički hab – osnaživanje građanskog aktivizma mladih žena” , koji se realizuje uz podršku Fonda za aktivno građanstvo, kroz program “Za jači glas organizacija građanskog društva”, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5